TOKİ 2020 ucuz konut kampanyasının tüm detayları!

TOKİ 2020 projeleri başvuruları ne zaman? TOKİ ucuz konut 2020 hangi illerde? TOKİ 2020 projeleri başvuruları hangi bankaya yapılacak? TOKİ 100 bin sosyal konut fiyatları ne kadar? TOKİ 2020 projeleri başvuru şartları neler? İşte 25 soruda tüm detaylarıyla.

TOKİ 14.12.2019, 08:59
130
TOKİ 2020 ucuz konut kampanyasının tüm detayları!

1.    TOKİ 100 bin sosyal konut kampanyasını kim yapıyor?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteği ile başlayan "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatıldı.  

2.    TOKİ 100 bin sosyal konut kampanyası hangi gelir grubuna satılacak?
TOKİ 100 bin sosyal konut kampanyası dar gelirli aileler için başlatıldı. 

3.    TOKİ 2020 projeleri başvuruları ne zaman?
TOKİ 2020 başvuruları 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. 

4.    TOKİ 2020 projeleri başvuru bedeli ne kadar?
2+1 daire başvuru bedeli 500 TL
3+1 daire başvuru bedeli 1.000 TL

5.    TOKİ 2020 projeleri başvuruları hangi bankaya yapılacak?
TOKİ'nin 2020'de inşa edeceği konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek.

6.    TOKİ 2020 projelerinde engellilere de konut satılacak mı?
TOKİ 2020 projelerinde engellilere de konut satılacak. En az yüzde 40 engelli vatandaşlara konut sayısının yüzde 5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.

7.    TOKİ 2020 ucuz konut kampanyasında emeklilere ev satacak mı?
TOKİ 2020 ucuz konut kampanyasında emeklilere de ev satılacak. Emekli vatandaşlara konut sayısının yüzde 25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek.

8.    TOKİ 2020 kampanyasında şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kontenjan ayıracak mı?
Evet. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri konut sayısının yüzde 10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.

9.    TOKİ 2020 projeleri başvuru şartları neler?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1-) T.C. vatandaşı olması,
2-) Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
3-) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
4-) Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
5-) Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
6-) Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
7-) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ”  ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
8-) Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

10.    TOKİ 2020 projelerinin başvuru belgeleri neler?
Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri;
- Başvuru sahipleri;
- Nüfus cüzdanı ile birlikte;

Ayrıca,

1-) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
2-) Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az yüzde 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
3-) Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”

Başvuru Formu,

- Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
- Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

Başvuru işlemleri sırasında;
2+1 konutlar için; 500 TL başvuru bedeli alınacaktır.
3+1 konutlar için; 1.000 TL başvuru bedeli alınacaktır.
(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

11.    TOKİ 100 bin sosyal konut sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?
TOKİ 100 bin sosyal konut projelerinde konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar TOKİ'nin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecek.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştirecek.

12.    TOKİ 100 bin sosyal konut sözleşmesi imzalanırken neler gerekli?
1-) Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
2-) Hane halkı gelirinin en fazla net 5 bin 500 TL (İstanbul için 6 bin TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklar.

13.    TOKİ 2020 projelerinde KDV ne kadar?
Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, yüzde 1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

14.    TOKİ 2020 projeleri kura tarihi ne zaman?
Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1-) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının yüzde 10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2-) En az yüzde 40 engelli vatandaşlara konut sayısının yüzde 5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3-) Emekli vatandaşlara konut sayısının yüzde 25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek.
4-) Diğer Konut Alıcı Adayları için TOKİ'nin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecek.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacak.

1-) Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.
3-) Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecek.
4-) İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecek.

15.    TOKİ 2020 ucuz konut kampanyasında hangi daireler var?
TOKİ 2020 kampanyasında 2+1 ve 3+1 daireler bulunuyor. 

16.    TOKİ 2020 projelerinde 2+1 daire büyüklükleri ne kadar?
2+1 daire büyüklüğü 75 metrekare ile 85 metrekare olarak belirlendi. 

17.    TOKİ 2020 projelerinde 3+1 daire büyüklükleri ne kadar?
3+1 daire büyüklüğü 100 metrekare olarak tasarlandu. 

18.    TOKİ 2020 ucuz konut kampanyasındaki 2+1 fiyatları ne kadar?
2+1 daire fiyatları 140 bin TL ile 161 bin TL 
2+1 daire fiyatları 157 bin TL ile 180 bin TL 

19.    TOKİ 2020 ucuz konut kampanyasındaki 3+1 fiyatları ne kadar?
3+1 daire fiyatları 160 bin TL ile 210 bin TL 

20.    TOKİ 2020 projelerinde en düşük taksit ne kadar?
En düşük taksit 2+1 dairelerde 894 TL, 3+1 dairelerde 1.022 TL.

21.    TOKİ 2020 projeleri en düşük peşinat ne kadar?
En düşük peşinat 2+1 daireler 14 bni TL, 3+1 dairelerde 16 bin TL.

22.    TOKİ 2020 ucuz konut kampanyasındaki 2+1 ödeme planları nasıl?
2+1 daireler için yüzde 10 peşinat ödendiğinde, kalan bedel 240 ay boyunca 0,49 faizle taksitlendiriliyor. 

23.    TOKİ 2020 ucuz konut kampanyasındaki 3+1 ödeme planları nasıl?
3+1 daireler için yüzde 10 peşinat ödendiğinde, kalan bedel 240 ay boyunca 0,49 faizle taksitlendiriliyor. 

24.      TOKİ  2020 projelerinin mimari yapısı nasıl olacak?
Yatay mimari ile inşa edilecek 2020 TOKİ projelerinde mahalle ve komşuluk kültürüne uygun tasarlanacak. Binalar zemin artı 2, zemin artı 3 ya da zemin artı 4 olarak yapılacak.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Karikatürü Tümü