Gayrimenkul sermaye iratları için beyanname dönemi!

2019 yılında elde edilen beyana tabi gayrimenkul sermaye iratları, 2020 yılı Mart ayının sonuna kadar beyan edilmesi gerekmektedir. Tahakkuk eden gelir vergisi, 2020 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.

GENEL 11.03.2020, 11:05
170
Gayrimenkul sermaye iratları için beyanname dönemi!

Ses Gazetesi köşe yazarı Ali Rıza Efe, bugünkü yazısında ''Kira gelirlerinin beyanı'' konusunu kaleme aldı. İşte o haber...

Gelir vergisi kanununda aşağıda belirtilen mal ve haklardan elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir.

Arazi ve bina, Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen bütünleyici parçaları ve eklentileri ile bütün tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri.
Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar.

Marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan, sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar.
Telif hakları ve Motorlu taşıtlar, makine ve tesisat ve bunların eklentileri.

2019 ve önceki yıllara ilişkin olarak 2019 yılında tahsil edilen kira gelirleri 2019 yılına ilişkin olarak verilecek beyannameye dâhil edilmesi, gelecek yıllar için peşin tahsil edilen kira gelirleri ise ilgili olduğu yıllarda beyan edilmesi gerekmektedir. Sadece kira gelir elde eden gerçek kişilerden; 2019 yılı içinde elde ettiği geliri 5. 400.00 TL’lik istisna tutarını aşanlar ile kaynağından kesinti yapılmış (stopaj) işyeri kira geliri brüt tutarı 40.000,00.-TL’yi aşanlar kira gelirini beyan etmek zorundadırlar.

Ayrıca basit usul mükelleflerine kiraya verilen işyerleri stopaj ve istisna uygulamasına konu edilemediği için bu türde kira geliri elde eden gerçek kişilerde elde ettiği kira bedelinin 2.200,00.-TL’yi aşması halinde beyanname verme zorunluluğu bulunmaktadır.

2019 yılında elde edilen konut kira gelirlerinin 5.400,00.-TL’lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

Bu istisnadan; Ticari, zirai veya mesleki kazancı olanlar ile İstisna tutarının üzerinde kira geliri elde edenlerden, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerin, 2019 yılı için bu gelirleri toplamı 148.000,00.- Türk Lirasını geçenler yararlanamamaktadır.

Ayrıca istisna tutarını geçtiği halde gelirlerini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler bu istisnadan faydalanamaz.

İstisna sadece bir konut için uygulanmaktadır. Gelir eden kişinin birden fazla konutu bulunsa dahi sadece 5.400,00.-TL’lik istisna tutarından faydalanacaktır. Kira geliri elde edilen konutun birden fazla maliki olması durumunda, her gerçek kişi istisnadan ayrı ayrı faydalanabilmektedir.

Kira geliri elde eden kişiler gerçek gider veya götürü gider yöntemlerinden birini tercih ederek vergiye tabi safi kazancını tespit etmektedir.

Gerçek gider veya götürü gider indirimlerinin yanında şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, okul, yurt ve sağlık tesisleri için yapılan bağış ve yardımlar ile genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar gayrimenkul sermaye iradından indirilebilecek diğer indirimler arasında sayılmıştır.

2019 yılında elde edilen beyana tabi gayrimenkul sermaye iratları, 2020 yılı Mart ayının sonuna kadar beyan edilmesi gerekmektedir. Tahakkuk eden gelir vergisi, 2020 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
10°
açık
Günün Karikatürü Tümü